Zaznamenala jste u sebe změny nálad či bolesti hlavy?

Je známo, že ženy, které prožívají klimakterium s těžšími příznaky, jsou často ženami s malou dávkou sebeúcty, ženy, které se mají málo rády. Především jsou citlivé ty ženy, které zasvětily svůj život dětem a rodině. Těmto ženám období klimakteria odebírá část jejich osobnosti a některé tak mohu cítit, že ztrácí smysl života.
Jestliže mateřství tvořilo základ vašeho života, je snadné porozumět, jak může klimakterium přinést pocit ztráty. Podobné je to i u žen, které nikdy neměly děti, ale chtěly je mít. A právě toto může být příčinou objevení se těžších příznaků klimakteria, s nimiž je potřeba takzvaně “zatočit”.

Vždy se dá něco dělat

O tom, proč některé ženy klimakterium prožívají mnohem obtížnější než jiné, by se dalo spekulovat do nekonečna. V každém případě je však třeba se příznakům klimakteria bránit. Zkuste to pomocí našeho skvělého přírodního přípravku Menox 45!