Polystyrenové desky


Ve stavebnictví znamenal příchod polysterenuvelký boom a převrat, protože hned ze začátku se začal používat jako tepelný izolant na obklady fasád, zateplení střech, podkroví, stěn a podlah. Nejčastěji se používá v rozměrech 1 krát 0,5 metru a šířky podle potřeby zateplení – od jednoho do desítek centimetrů. Používá se zpěňovatelný polystyren s označením EPS 70 – první písmeno E značí že se jedná o fasádní zateplovací polysteren. Číslo pak udává pevnost v tlaku v kilopaskalech(od 50 kilopaskalů do 250 kPa). Další používaná písmenka jsou Z (základní, kde se moc neřeší přesnost – jde do podlah) a písmeno S (ten se používá na izolace střech a podkroví). Aby se zamezilo vysoké hořlavosti těchto desek, tak se do nich přidává brom, který zpomaluje hoření. Celkově je problém s polystyrenovým odpadem a jeho likvidací.


</div>

<div class=