Kontrolní činnost je součástí naší nabídky

Kontroly a kontrolní činnost není příjemná asi nikomu z nás, avšak kontroly, které provádí naše společnost, přivítáte jistě s radostí, zvláště pokud jste majitelem nemovitosti, nebo se jím v budoucnu brzy stanete. Naše společnost je schopna pro Vás vykonat široké spektrum činností v oblasti kanalizace, mimo jiné například kontrolu a revizi odpadů, a to jak stávajících, tak i nově budovaných, které se stanou součástí kolaudované stavby.

Naši kontrolu uvítáte

Kontrola kanalizace a revize odpadu, kterou provádí naše firma, je našimi zákazníky vždy velmi vítána. Pomáháme Vám totiž nejenom odstraňovat již vzniklé závady nebo jim předcházet, ale také pro Vás zpracováváme technické zprávy a video nahrávky, které můžete použít třeba při kolaudačním řízení novostaveb nebo rozsáhlejších přístaveb a rekonstrukcí.


</div>

<div class=